Ponad 60 miejsc pracy dla więźniów w Zakładzie Karnym w Kłodzku - KlodzkieInfo.pl

Ponad 60 miejsc pracy dla więźniów w Zakładzie Karnym w Kłodzku

Zakład Karny podpisał list intencyjny ze skarbem państwa i firmą K2 Projekt. Ponad 60 więźniów znajdzie miejsce pracy w Zakładzie Karnym w Kłodzku.
fot. Zakład Karny w Kłodzku

Podpisany na początku list intencyjny w sprawie utworzenia nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności, przyniesie administracji zakładu karnego możliwość zastosowania jednego z podstawowych środków oddziaływań resocjalizacyjnych.

List podpisali dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku płk Wiesław Zwiefka oraz Wiesław Szczęśniak z firmy K2 PROJEKT. Firma ma prowadzić na terenie Zakładu Karnego w Kłodzku działania związane z produkcją.

W ramach zawartej umowy Zakład Karny w Kłodzku docelowo udostępni kontrahentowi dwukondygnacyjny budynek, po przebudowie o łącznej powierzchni 1576 m². Obiekt był użyczany do niedawna Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia. W przyszłości na rzecz kontrahenta, w systemie dwuzmianowym, objętych zatrudnieniem zostanie min. 60 więźniów.

Poinformowali przedstawiciele Zakładu Karnego w Kłodzku.

Projekt realizowany jest w ramach programu rządowego ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Praca dla więźniów”. Zakłada on budowę hal produkcyjnych przy zakładach karnych, rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów oraz ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów odpłatnie.

Opracowana dokumentacja ma w programie rozbudowę obiektu do pow. ok. 1 576 m², a także zakłada się wybudowanie dwukondygnacyjnej hali stalowej wraz z zapleczem socjalnym stanowiącej uzupełnienie istniejącej zabudowy produkcyjno-magazynowej oraz modernizację i przystosowanie pomieszczeń istniejącego obiektu do przyjętych założeń.

Przedwstępna umowa dzierżawy hali zostanie podpisana najpóźniej 30 kwietnia bieżącego roku.