Bezpłatne mediacje w Urzędzie Gminy Kłodzko

Mediacje to pozasądowe rozwiązywanie sporów. Osoba trzecia pomaga stronom w komunikacji oraz w dojściu do porozumienia. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody sądowej. Bezpłatne mediacje w Gminie Kłodzko Gmina Kłodzko wprowadza bezpłatne mediacje dla osób, które znajdują … Czytaj dalej Bezpłatne mediacje w Urzędzie Gminy Kłodzko