Powiatowe Obchody Światowego Dnia Turystyki 2021 - KlodzkieInfo.pl

Powiatowe Obchody Światowego Dnia Turystyki 2021

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa powiat powrócił do organizacji spotkania branży turystycznej z okazji Światowego Dnia Turystyki.
fot. powiat.klodzko.pl

Z okazji Dnia Turystyki w Domu Krawca w Wojciechowicach odbyła się powiatowa konferencja pn. „Zrównoważony rozwój turystyki na ziemi kłodzkiej”, pod patronatem Cezarego Przybylskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Na spotkaniu pojawił się starosta kłodzki Maciej Awiżeń, który przywitał zaproszonych gości. To nie tylko okazja do wysłuchania wykładów, ale także porozmawiania na aktualne tematy, a jednym z nich jest od 1,5 roku pandemia. Podczas spotkania omówiono jej wpływ na funkcjonowanie obiektów turystycznych i zachowania turystów.

Członek zarządu Starostwa Powiatowego, Piotr Marchewka poinformował, czego będzie dotyczyło spotkanie:

dyskusja podczas konferencji poświęcona będzie turystyce, jako jednemu z kluczowych obszarów gospodarki ziemi kłodzkiej, który jednocześnie dotkliwie odczuł skutki COVID-19 i uległ regresowi w porównaniu z dynamicznym rozwojem z lat wcześniejszych. Na szczęście, po czerwcowym zluzowaniu obostrzeń w branży turystycznej, zauważamy w naszym powiecie ogromny wzrost ruchu turystycznego, co jest budujące i dające nadzieję na odrobienie strat w branży.

Spotkanie zakończyło się wycieczką na na Kłodzka Górę, gdzie rok temu 28 sierpnia 2020 r. została uroczyście otwarta wzniesiona przez Powiat Kłodzki wieża widokowa.