XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich w Wiśle - KlodzkieInfo.pl

XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich w Wiśle

Wczoraj rozpoczęło się intensywne obradowanie Związku Powiatów Polskich, które zakończy się dzisiaj. Delegaci spotykają się już po raz 27, aby omówić najważniejsze tematy dotyczące samorządów powiatowych, m.in. funkcjonowanie szpitali powiatowych.
fot. Facebook/ Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Stowarzyszenie zrzeszające 315 powiatów i miast na prawach powiatu

Związek Powiatów Polskich to stowarzyszenie, które powstało w dwudziestoleciu międzywojennym. Zostało reaktywowane z inicjatywy samorządów na Zebraniu Założycielskim Związku Powiatów Polskich, 26 i 27 lutego 1999 roku w Nowym Sączu. Głównym zadaniem związku jest obrona wspólnych interesów powiatów.

Stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane 17 marca 1999 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Natomiast pierwsze zgromadzenie miało miejsce 28 maja 1999 roku.

W skład związku wchodzi 315 powiatów i miast na prawach powiatu. Prezesem zarządu Związku Powiatów Polskich jest starosta bielski – Andrzej Płonka.

XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich w Wiśle

We wczorajszym zgromadzeniu ogólnym Związku Powiatów Polskich uczestniczył starosta kłodzki – Maciej Awiżeń. Obrady rozpoczęły się od słów wstępu, które wygłosił prezes zarządu ZPP. Kolejnym etapem było wystąpienie gości, po którym prezes przedstawił sprawozdanie finansowe za 2020 rok, które zostało omówione z delegatami.

Podczas zgromadzenia zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do organów ZPP, po których członkowie ZPP rozpoczęli dyskusję nad przyjęciem budżetu na 2021 rok. Po przedstawieniu założeń do programu działania Związku na rok 2021 rozpoczęła się dyskusja. Delegaci podczas zgromadzeń mają okazję przedstawić tematy dotyczące funkcjonowania samorządów powiatowych, które najczęściej dotyczą służby zdrowia – funkcjonowania i finansowania szpitali powiatowych czy współpracy samorządu z rządem.

Na koniec czwartkowego spotkania wręczono nagrody i dyplomy laureatom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za 2020 rok.

Na część piątkową zaplanowano wystąpienia tematyczne, związane z funkcjonowaniem powiatów, dyskusję dotyczącą bieżących spraw oraz zamknięcie obrad.