Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku prowadzi rekrutację do służby w Policji - KlodzkieInfo.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku prowadzi rekrutację do służby w Policji

Policja w Kłodzku prowadzi rekrutację do służby. Osoby zainteresowane pełnieniem służby mogą złożyć komplet dokumentów w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku przy ul. pl. Chopina 2.
klodzko.policja.gov.pl

Rekrutacja będzie przeprowadzana z zachowaniem reżimu sanitarnego, w związku z występującymi zakażeniami SARS-CoV-2. W związku z tymi ograniczeniami, osoby zainteresowane złożeniem dokumentów aplikacyjnych, będą proszone o wcześniejszy kontakt telefoniczny z zespołem Kadr i Szkoleń nr tel. 47 87 522 35 oraz 47 87 522 38.

Wymagania, które musi spełniać każda z osób składających dokumenty:

  • posiadać polskie obywatelstwo,
  • posiadać nieposzlakowaną opinię,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej

Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronach internetowych Komendy Głównej Policji – www.policja.pl oraz na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – www.dolnoslaska.policja.gov.pl.

Wykaz aktów prawnych oraz trzony pytań dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby Policji znajdują się na stronie – https://www.wspol.edu.pl/g/.

Więcej z KlodzkieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *