Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia - KlodzkieInfo.pl

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia obowiązuje do 30 czerwca do godziny 9.00.
fot. pixabay.com

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, dotyczące gwałtownych wzrostów stanu wód. Prawdopodobieństwo wystąpienia wynosi 75%.

W obszarach występowania opadów o charakterze burzowym mogą wystąpić lokalne, gwałtowne i na ogół krótkotrwałe wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej. Niewykluczone przekroczenia stanów ostrzegawczych, szczególnie na mniejszych ciekach.

Alert obowiązuje od 29 czerwca 2021 roku od godziny 11.54 do 30 czerwca 2021 do godziny 09.00.

Obszar, którego dotyczy ostrzeżenie to zlewnie lewostronnych dopływów Odry środkowej (dolnośląskie).

Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Więcej z KlodzkieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *