Wody Polskie zapowiedziały rewitalizację rzek w powiecie kłodzkim - KlodzkieInfo.pl

Wody Polskie zapowiedziały rewitalizację rzek w powiecie kłodzkim

Wszystkie przetargi mają być ogłoszone w ostatnim kwartale bieżącego roku, a prace rewitalizacyjne mają rozpocząć się wiosna 2022 roku i trwać będą do wiosny 2023 roku.
fot. Facebook/ Michał Piszko Burmistrz Miasta Kłodzko

Dzisiaj, 29 czerwca, nad brzegiem Nysy Kłodzkiej odbył się briefing Wód Polskich w pełni poświęcony pracom nad rewitalizacją rzek w powiecie kłodzkim – Ochrona Bierna Kotliny Kłodzkiej. To drugi etap ochrony przeciwpowodziowej, który obejmie rzeki w dziewięciu miejscowościach powiatu kłodzkiego.

W konferencji prasowej wzięli udział Krzysztof Woś – Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą, Wojciech Skowyrski – Dyrektor Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Dariusz Karkos – Zastępca Dyrektora ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Wód Polskich RZGW we Wrocławiu, Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń oraz Burmistrz Kłodzka Michał Piszko.

Ochrona przeciwpowodziowa Kotliny Kłodzkiej

Trwa dopinanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz opracowywane są dokumenty przetargowe, dotyczące trzech zadań na terenie powiatu kłodzkiego. Dzięki temu projektowi Nysa Kłodzka zostanie umocniona, co w konsekwencji zwiększy bezpieczeństwo w dziewięciu miejscowościach:

  • dolna Nysa Kłodzka:
    Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Długopole-Zdrój,
  • Biała Lądecka, port Morawki:
    Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie,
  • Bystrzyca Dusznicka, Kamienny Potok:
    Duszniki-Zdrój, Polanica-Zdrój, Szczytna.

Wody Polskie chcąc zapobiec powodziom, jakie miały miejsce w 1997 roku, stale umacniają rzeki Kotliny Kłodzkiej, która jest trudnym obszarem narażonym na powodzie, ze względu na swoje położenie.

W ramach zadania prowadzone będą prace związane z murami brzegowymi – poprawa stanu, budowa nowych, przystosowanie ich do wyższych fal, udrożnienie koryta – usunięcie odsypisk, umocnienie skarp koryt – m.in. profilowanie brzegów, remont i modernizacja wałów przeciwpowodziowych, prace związane z mostami i kładkami, remont istniejących umocnień, kształtowanie odcinków ujściowych, budowa drenaży, przebudowa progów piętrzących na bystrza kamienne oraz budowa przepławek i kanałów migracyjnych, przebudowa jazów, budowa zapór przeciwrumowiskowych.

Prawie miliard złotych na inwestycje w powiecie kłodzkim

Całkowity koszt projektu wyniesie około miliard złotych. Częściowo dofinansowany będzie ze środków unijnych w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko, Banku Światowego, Banku Rady Rozwoju Europy oraz z Budżetu Państwa. Co ważne, środki, które przekazane są na tego typu inwestycje to 5 miliardów złotych na cały kraj. Widać więc, jak istotne było przekazanie miliarda złotych na wzmocnienie rzek w Kotlinie Kłodzkiej.

Projekt Przebudowy Przeciwpowodziowej Ziemi Kłodzkiej poddany był konsultacjom społecznym już pod koniec 2019 roku. Wszystkie obawy zostały wysłuchane, a zadania mają zostać wykonane z uwzględnieniem tych oczekiwań.

Ponadto w Kłodzku równolegle zostaną wykonane prace remontowe promenady, na której pojawi się nowa nawierzchnia, zamontowane zostanie oświetlenie, a także mała architektura.

https://www.facebook.com/Michal.Piszko.Burmistrz.Miasta.Klodzko/posts/191603439638052?locale=pl_PL

Więcej z KlodzkieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *