Dzieci z ukraińskiego domu dziecka dotarły do Dusznik-Zdroju - KlodzkieInfo.pl

Dzieci z ukraińskiego domu dziecka dotarły do Dusznik-Zdroju

Wczoraj do Dusznik-Zdroju dotarły bezpiecznie dzieci z ukraińskiego domu dziecka. Obecnie przebywają w Domu Wczasów Dziecięcych. Jak można pomóc?
fot. facebook

Po barbarzyńskiej inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę, mieszkańcy porzucają swe domostwa i uciekają do państw, gdzie nie ma wojny. Polska jest dla nich również bezpiecznym schronieniem i z otwartymi ramionami przyjmuje uchodźców.

Burmistrz Dusznik-Zdroju Piotr Lewandowski wyszedł z inicjatywą, aby przetransportować dzieci z ukraińskich domów dziecka do Polski. 1 marca wyruszył transport do Czerkasy i Kropywnycki (położone na południe od Kijowa), aby zabrać jak największą ilość sierot.


Zobacz więcej: Duszniki-Zdrój. Miasto przyjmie dzieci z domów dziecka na Ukrainie

Wczoraj transport z dziećmi dojechał do Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju. 76 dzieci w wieku od 3 do 16 lat i 8 opiekunów zostało tam zakwaterowanych. Zapewniono im godne warunki, opiekę lekarską i psychologiczną.


Jak pomóc?

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju potrzebuje wsparcia finansowego, aby móc zapewnić dzieciom podstawowe produkty oraz opiekę.

Datki można wpłacać na konto DWD: 12 1560 0013 2005 5713 0000 0003

Tytuł przelewu: Darowizna dla dzieci z Ukrainy

fot. facebook
Źródło: Media

Więcej z KlodzkieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *