Gmina Lądek-Zdrój z nowymi drogami - KlodzkieInfo.pl

Gmina Lądek-Zdrój z nowymi drogami

W gminie Lądek-Zdrój zrealizowano kolejne remonty dróg powiatowych. Zadania pozytywnie wpłyną na poprawę komfortu oraz bezpieczeństwa mieszkańców.
fot. powiat.klodzko.pl

Po wykonaniu remontu drogi powiatowej przy ul. Ostrowicza, a także wykonaniu ostatniego odcinka do Orłowca, od razu rozpoczęto modernizacje kolejnych odcinków jezdni powiatowych w gminie lądeckiej.

Pierwsza modernizacja dotyczyła przebudowy nawierzchni, stanowiącej dojazd do Konradowa. W ramach zadania zabrano się za remont 800-metrowego odcinka. Wyrównano istniejącą już podbudowę, a także ułożono dwie warstwy nowej nawierzchni jezdni. Przebudowano oraz oczyszczono przepust pod wodą, a także zjazdy. Wykonawca zajął się także odmulaniem rowów przydrożnych, umocnieniem odcinka rowu dł. 45 m, oraz skarpy rowu na dł. 50 m płytami betonowymi, a także profilowaniem i utwardzeniem poboczy.

Inwestycja wyniosła 447 tysięcy złotych. 50% kosztów pokryto z budżetu powiatu, natomiast druga połowa została opłacona z pieniędzy gminnych.

W ramach drugiej modernizacji wykonano nawierzchnię drogi powiatowej w Skrzynce. Istniejąca już jezdnia przeszła frezowanie, a dodatkowo ułożono dwie warstwy nawierzchni. Wykonawca przebudował i oczyścił przepusty pod drogą. Tak samo, jak w przypadku pierwszej modernizacji przebudowano zjazdy i odmulono rowy przydrożne, a także wyprofilowano i utwardzono pobocze.

Całość kosztowała 379 tysięcy złotych i tak samo, jak w pierwszym przypadku został w połowie sfinansowany przez powiat i w połowie przez gminę.