Ronda w Goworowie i Krosnowicach gotowe - KlodzkieInfo.pl

Ronda w Goworowie i Krosnowicach gotowe

Skrzyżowania zamieniono na ronda, dzięki czemu podróżowanie będzie płynniejsze i bezpieczniejsze. Powiat zapowiada dalsze remonty.
Rondo w Krosnowicach /fot. Starostwo Powiatowe w Kłodzku (facebook.com)

Wiele dróg w powiecie kłodzkim wymaga remontu, niektóre bardziej pilnego, inne mniej. Każda zakończona inwestycja cieszy, bo dzięki niej mieszkańcy mogą podróżować w bardziej komfortowych i bezpieczniejszych warunkach. W miejscowościach Goworów i Krosnowice właśnie oddano do użytku zmodernizowane ronda.

Zobacz też: Krosnowice. Budowa nowego ronda

Zobacz też: Przebudowa skrzyżowania w Goworowie

W Goworowie i Krosnowicach ronda zastąpiły skrzyżowania, dzięki czemu ruch będzie płynniejszy i mniej kolizyjny. Nowe rozwiązania posłużą zarówno mieszkańcom miejscowości, jak i odwiedzającym Ziemię Kłodzką turystom. Remonty dróg są szczególnie istotne dla osób mieszkających w mniejszych miejscowościach, dla których samochód często jest jedynym możliwym środkiem transportu.

Obecnie poprzez złożone wnioski do programów, zabiegamy jako powiat, o uzyskanie dofinansowań na dalsze prowadzenie remontów dróg powiatowych. Czekamy na rozstrzygnięcia. Ponadto, pomimo ograniczonych środków własnych, staramy się dzięki dobrej współpracy z samorządami gmin i miast, współfinansować i przeprowadzać konieczne remonty dróg na terenie powiatu.

– Starostwo Powiatowe w Kłodzku (facebook.com)
Źródło: Facebook

Więcej z KlodzkieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *