IV sesja Rady Powiatu Kłodzkiego - KlodzkieInfo.pl

IV sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

Na IV sesji podjęto m.in. uchwałę o zmianie budżetu, z którego wygospodarowano środki na zakup urządzeń wspomagających oddychanie dla szpitala w Kłodzku.
Facebook/ Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Wczoraj, 31 marca, obyła się IV sesja Rady Powiatu Kłodzkiego, na której omówiono i podjęto szereg uchwał. Ze względu na trzecią falę pandemii COVID-19, posiedzenie obyło się w formule zdalnej, co nie wpłynęło negatywie w żaden sposób na przebieg obrad.

Podczas sesji przyjęto zmiany budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2021. Dzięki modyfikacji budżetu, przeznaczono środków na zakup nowych urządzeń wspomagających oddychanie dla szpitala w Kłodzku. W czasie pandemicznym, gdy słyszy się o braku tlenu dla pacjentów, jest to bardzo dobra informacja.

Facebook/ Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Przyjęto także uchwałę, w której Rada Powiatu Kłodzkiego pozytywnie oceniła działania służb, inspekcji i straży w 2020 roku w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim.

Rada Powiatu Kłodzkiego przyjęła uchwałę dotyczącą włączenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej nr 3 w Kłodzku do Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku.

Podjęto uchwałę dotyczącą Powiatowego Programu działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025, a także przyjęto uchwałę dotyczącą Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej, również zostały określone zadania i podział środków finansowych z PFRON.

W sesji uczestniczyła także dyrektorka ZOZ w Kłodzku, która przedstawiła informację na temat sposobu i wysokości finansowania świadczeń zdrowotnych w kłodzkim ZOZ-ie w bieżącym roku oraz zaprezentowała podsumowanie finansowania za rok 2020.

Więcej z KlodzkieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *