Kłodzka Straż Graniczna w akcji. Kontrolowali cudzoziemców - KlodzkieInfo.pl

Kłodzka Straż Graniczna w akcji. Kontrolowali cudzoziemców

Funkcjonariusze kłodzkiej Straży Granicznej w ubiegły weekend przeprowadzali kontrole cudzoziemców - na terenie powiatu i poza nim.
Kłodzka Straż Graniczna w akcji. Kontrolowali cudzoziemców /fot. Straż Graniczna
Kłodzka Straż Graniczna w akcji. Kontrolowali cudzoziemców /fot. Straż Graniczna

W dniach 9-11 lutego, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej (SG) w Kłodzku, podjęli serię działań, które doprowadziły do zatrzymania czterech cudzoziemców za naruszenie przepisów pobytowych w Polsce.

Zobacz też: 44 kontrole i 23 mandaty. Podsumowanie doby działań policjantów

Zatrzymanie obywateli Filipin

W piątek, 9 lutego, podczas kontroli w powiecie ząbkowickim, funkcjonariusze SG zatrzymali dwóch obywateli Filipin podróżujących autokarem w kierunku Czech. Mężczyźni ci byli w trakcie procedury o udzielenie zgody na pobyt czasowy w Polsce, jednak zdecydowali się opuścić kraj przed otrzymaniem ostatecznej decyzji w swoich sprawach, zmierzając do Francji. Za naruszenie przepisów pobytowych zostali zatrzymani, a następnie zobowiązani do opuszczenia terytorium Polski w ciągu 30 dni. Dodatkowo nałożono na nich półroczny zakaz wjazdu do państw strefy Schengen.

Kontrole w powiecie kłodzkim

Dzień później, 10 lutego, w okolicach dworca kolejowego w Kudowie-Zdroju, strażnicy graniczni zatrzymali obywatela Peru, który przekroczył dozwolony czas pobytu na terytorium państw Schengen. Wobec niego również wydano decyzję o konieczności opuszczenia Polski w ciągu 8 dni oraz zakazano mu wjazdu do Polski oraz innych państw strefy Schengen na okres najbliższych 6 miesięcy.

Ostatni przypadek dotyczył obywatela Mołdawii, który został zatrzymany 11 lutego po nielegalnym przekroczeniu granicy czesko-polskiej. Kontrola legalności jego pobytu wykazała, że wobec mężczyzny wydano już wcześniej decyzję o nakazie powrotu do kraju pochodzenia przez czeskie służby. Po zakończeniu procedur, obywatel Mołdawii zostanie przekazany czeskim służbom w ramach procesu readmisji.

Zobacz też: Dwóch obcokrajowców zatrzymanych za nielegalny pobyt w Polsce

Źródło: SG

Więcej z KlodzkieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *