"Kobiety, wino i śmiech" - pierwszy autorski spektakl zrealizowany przez "Razy Dwa" - KlodzkieInfo.pl

“Kobiety, wino i śmiech” – pierwszy autorski spektakl zrealizowany przez “Razy Dwa”

Autorski spektakl "Kobiety wino i śmiech" zostanie zrealizowany przez "RAZY DWA" w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej.
Facebook/ Razy Dwa

RAZ DWA to przestrzeń teatralna, aktorska, animacyjna i edukacyjna realizowana w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Waliszowie (świetlica środowiskowa).

RAZY DWA – to nazwa grupy teatralnej oraz przestrzeń edukacyjna, animacyjna, teatralna i aktorska realizowana na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka. Wszystkie te działania odbywają się w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w WOK Nowy Waliszów.

Działania grupy teatralnej zapoczątkowała Paulina Kajdanowicz w 2013, kiedy to zorganizowała warsztaty animacyjno-komunikacyjne dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach pracy dyplomowej z animacji kultury w Pomaturalnym Studium Animatorów Kultury “SKIBA” we Wrocławiu.

Paulina Kajdanowicz od 2013 roku rozszerzyła swoją ofertę projektu “RAZY DWA” m.in. o:

  • techniki aktorskie,
  • gry i zabawy teatralne,
  • pedagogikę teatru,
  • pedagogikę twórczości,
  • teatr samorodny,
  • teatr interaktywny.

Kobiety, wino i śmiech

Scenariusz powstał z zebranego materiału, który dotyczy rozmów z 14 kobietami, ale także dzięki inspiracji artykułów zamieszczonych w internecie dotyczących kobiet oraz kolorowych czasopism dla kobiet.

"KOBIETY, WINO I ŚMIECH" to tytuł pierwszego autorskiego spektaklu, który zostanie zrealizowany przez RAZY DWA w…

Posted by RAZY DWA on Wednesday, April 7, 2021
>