Nowy wóz strażacki w Gminie Nowa Ruda - KlodzkieInfo.pl

Nowy wóz strażacki w Gminie Nowa Ruda

Zawód strażaka to niewątpliwie jeden z najniebezpieczniejszych zawodów na świecie. Często o precyzyjności i niezawodności akcji decyduje sprawny sprzęt, dlatego gmina Nowa Ruda zakupiła fabrycznie nowy wóz strażacki.
Gmina Nowa Ruda

Gmina Nowa Ruda zakupiła fabrycznie nowy wóz strażacki od firmy Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z Bielska-Białej. Transakcja nastąpiła w czwartek, 4-go marca, a jej koszt wyniósł 804 tys. złotych. Nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy posiada układ napędowy 4×4 i będzie służył w specjalistycznych akcjach do reagowania i usuwania katastrof chemicznych. Samochód trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Jugowie.

Nowy wóz strażacki w Gminie Nowa Ruda

Specjalistyczny samochód zakupiono w ramach projektu Razem bezpieczniej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zostaną wyposażone także w sprzęt niezbędny do usuwania zagrożeń chemicznych i minimalizowania ryzyka powodzi (Gmina Nowa Ruda), sprzęt do gaszenia rozległych pożarów w obszarach intensywnie zalesionych (Gmina Miejska Nowa Ruda) oraz interwencji w trudnodostępnych obszarach górskich (Miasto Broumov).

Gmina Nowa Ruda dzięki projektowi może ponownie nawiązać współpracę przy granicy z czeskim miastem partnerskim Broumov. Strażacy z OSP wezmą udział w specjalistycznych konferencjach praktycznych, które zakończą się wspólnym podpisaniem porozumienia o powstaniu lokalnego systemu współpracy polskich i czeskich jednostek ochotniczej straży pożarnej.

Dofinansowanie z projektu wyniosło 503 522 euro, natomiast Gmina Nowa Ruda na swoje działania otrzymała dofinansowanie w wysokości 217 203,00 euro.

Więcej z KlodzkieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *