Optymalizacja pomocy dla uchodźców z Ukrainy w powiecie kłodzkim - KlodzkieInfo.pl

Optymalizacja pomocy dla uchodźców z Ukrainy w powiecie kłodzkim

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Kłodzku odbyła się wideokonferencja z Wojewodą Dolnośląskim, podczas której omówiono kwestię wsparcia dla mieszkających w regionie uchodźców z Ukrainy.
Optymalizacja pomocy dla uchodźców z Ukrainy w powiecie kłodzkim /fot. Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Optymalizacja pomocy dla uchodźców z Ukrainy w powiecie kłodzkim /fot. Starostwo Powiatowe w Kłodzku

W dniu 14 lutego 2024 roku odbyło się istotne spotkanie online z Wojewodą Dolnośląskim, Maciejem Awiżeniem, poświęcone kluczowemu zagadnieniu optymalizacji procesu udzielania wsparcia uchodźcom z Ukrainy. Wideokonferencja, zorganizowana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku, zgromadziła czołowych przedstawicieli administracji lokalnej, w tym Małgorzatę Jędrzejewską-Skrzypczyk, Starostę Kłodzkiego, oraz reprezentantów gmin powiatu kłodzkiego.

Zobacz też: Odwiedziny mieszkańców ukraińskiego Chmielnickiego w Kłodzku

Wideokonferencja z Wojewodą

Celem spotkania była dyskusja na temat przyszłości pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie na Dolnym Śląsku w obliczu trwającego konfliktu zbrojnego w ich ojczyźnie. Wojewoda przedstawił perspektywy dalszego wsparcia, zwracając uwagę na konieczność przemyślanej i celowanej pomocy, skierowanej przede wszystkim do osób najbardziej potrzebujących. Podkreślił również znaczenie współpracy na wszystkich szczeblach administracji oraz zaangażowanie lokalnych społeczności w proces pomocy.

W trakcie wideokonferencji uczestnicy mieli możliwość zgłaszania propozycji zmian do nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2022 roku, która reguluje kwestie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Wojewoda zachęcił do aktywnego udziału w kształtowaniu przepisów, aby jeszcze skuteczniej odpowiadały one na realne potrzeby uchodźców oraz wspierały działania pomocowe na terenie powiatu.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania, zaproszeni goście mieli okazję do wymiany doświadczeń i omówienia wyzwań związanych z realizacją ustawy pomocowej. Dyskusja ta umożliwiła podzielenie się sprawdzonymi metodami rozwiązywania problemów oraz zidentyfikowanie obszarów, w których potrzebne są dalsze działania i wsparcie.

Zobacz też: Dzieci z Ukrainy, które znalazły schronienie w Dusznikach-Zdroju wracają do domu!

Więcej z KlodzkieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *