Wybrano nowego Starostę Kłodzkiego - KlodzkieInfo.pl

Wybrano nowego Starostę Kłodzkiego

W Starostwie Powiatowym w Kłodzku zaszły oczekiwane zmiany, związane z wyborem dotychczasowego Starosty na urząd Wojewody Dolnośląskiego.
Wybrano nowego Starostę Kłodzkiego /fot. Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Wybrano nowego Starostę Kłodzkiego /fot. Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Podczas inauguracyjnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, która odbyła się w środę 31 stycznia 2024 roku, doszło do istotnych zmian w składzie Zarządu Powiatu. Zmiany te nastąpiły w odpowiedzi na powołanie dotychczasowego Starosty Kłodzkiego, Macieja Awiżenia, na stanowisko Wojewody Dolnośląskiego. Awiżeń przez trzynaście lat pełnił funkcję Starosty, stanowiąc istotną postać w lokalnej polityce.

Nowy Starosta Kłodzki

Na jego miejsce, funkcję Starosty Kłodzkiego, objęła dotychczasowa Wicestarosta Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk. Uznana za doświadczonego administratora, Jędrzejewska-Skrzypczyk ma teraz za zadanie kierowanie powiatem w nowym kierunku, mając za sobą wsparcie Rady. Jej zastępcą został Piotr Marchewka, wcześniej pełniący funkcję Etatowego Członka Zarządu Powiatu, co wskazuje na ciągłość w zarządzaniu powiatem.

Rada Powiatu wzbogaciła się również o nowego Etatowego Członka Zarządu, Michała Cisakowskiego, który do tej pory zajmował stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego. Pozostali członkowie zarządu, Małgorzata Kanecka oraz Ryszard Niebieszczański, utrzymali swoje stanowiska jako Nieetatowi Członkowie Zarządu, zapewniając stabilność w działaniu zarządu.

W trakcie sesji, radni zajęli się także kluczowymi kwestiami finansowymi i organizacyjnymi powiatu. Przyjęto uchwały dotyczące zmian w budżecie na 2024 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, co świadczy o dynamicznym planowaniu rozwoju regionu. Podjęto również decyzje o podniesieniu wynagrodzeń dla prowadzących rodzinne domy dziecka oraz o dofinansowaniu form doskonalenia zawodowego nauczycieli, co pokazuje zainteresowanie władz powiatu edukacją i wsparciem społecznym.

Ważnym punktem sesji było przyjęcie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłodzkiego za lata 2021, przedstawionego przez firmę EKO-TEAM. Raport ten podkreśla zaangażowanie powiatu w kwestie ekologiczne i ochronę środowiska. Dodatkowo, Michał Cisakowski został wybrany opiekunem Młodzieżowej Rady Powiatu Kłodzkiego, co może wskazywać na zwiększenie aktywności młodzieży w lokalnej polityce.

Sesja została zaszczyciona wizytą Zbigniewa Szczygła, radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Kłodzkiego na rok 2024 była zatem momentem istotnych zmian kadrowych oraz decyzji strategicznych, które mogą mieć długofalowy wpływ na rozwój regionu. Nowy Zarząd Powiatu stoi przed wyzwaniami, które wymagają zarówno kontynuacji dotychczasowych działań, jak i wprowadzenia nowych inicjatyw, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i ochronę środowiska naturalnego.

Zobacz też: Starostwo Kłodzkie przypomina: Dbajmy zimą o zwierzęta – nie tylko swoje!

Więcej z KlodzkieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *