Polsko-czeska współpraca ratownictwa medycznego - podpisano deklarację - KlodzkieInfo.pl

Polsko-czeska współpraca ratownictwa medycznego – podpisano deklarację

Powiat kłodzki, ze względu na swoje położenie, ściśle współpracuje z czeskimi organami samorządowymi, a przykładem tego są liczne deklaracje.
powiat.klodzko.pl

Spotkanie zorganizowało Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM, które umożliwia tworzenie grup współpracy oraz realizację wspólnych projektów. Plany podpisania deklaracji, w ramach której polsko-czeskie ratownictwo medyczne będzie działać wspólnie, powstały już wiele lat temu. O współpracę zabiegał starosta kłodzki Maciej Awiżeń.

Jedenaście lat starań o transgraniczną pomoc medyczną opłaciło się – 12 sygnatariuszy z Polski i Czech podpisało deklarację współpracy. W spotkaniu wzięli udział parlamentarzyści z Dolnego Śląska: senator Aleksander Szwed oraz senator Krzysztof Mróz. Nie zabrakło również Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego – Marcina Krzyżanowskiego, a także dyrektorów służb medycznych – pogotowi ratunkowych z Polski i Czech.

My na pograniczu współpracujemy z naszymi sąsiadami już od lat. Powiat z trzech stron otoczony jest Czechami, stąd nasze nastawienie na sąsiedzką pomoc. Dzisiaj najważniejsze jest, że ratownicy medyczni po jednej i drugiej stronie deklarują chęć niesienia pomocy i ratowania zdrowia i życia naszych mieszkańców i turystów.

mówi Maciej Awiżeń

Sygnatariusze zgodnie stwierdzili, że efektywna pomoc transgraniczna w zakresie ratownictwa medycznego na pograniczu polsko-czeskim, poprawi jakość oraz bezpieczeństwo życia mieszkańców tego obszaru. W ramach współpracy ratownicy medyczni będą wymieniać się również doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem ratownictwa, a także realizacją projektów, w ramach wsparcia Unii Europejskiej.

Liczymy, że po podpisaniu tej deklaracji, droga do podpisania umowy rządowej obu stron Polski i Czech jest już niedaleka.

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Więcej z KlodzkieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *