Rozpoczynają się prace przygotowawcze dla obwodnicy Szalejowa Górnego - KlodzkieInfo.pl

Rozpoczynają się prace przygotowawcze dla obwodnicy Szalejowa Górnego

Obwodnica Szalejowa Górnego to jedna z dziesięciu, które planuje wybudować w najbliższym czasie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad podpisała umowę na opracowanie przebiegu wariantów obwodnicy Szalejowa Górnego.Dokumentację o wartości prawie 3 mln zł zrealizuje konsorcjum firm TPF (lider) i TPF GETINSA EUROESTUDIOS (partner).  W ramach umowy zostanie wykonane Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałami do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na etapie STEŚ-R zostaną wyznaczone i poddane analizie wielokryterialnej potencjalne przebiegi obwodnicy Szalejowa Górnego w ciągu DK8 jako drogi klasy GP (drogi głównej ruchu przyspieszonego) o długości ok 3 km. 

Obwodnica Szalejowa Górnego to część szerszych działań na DK8 od Szczytnej do Kłodzka. Obecny przebieg drogi zostanie rozbudowany, by poprawić jej przepustowość. Na wysokości Szalejowa Górnego droga zostanie poprowadzona nowym śladem. W efekcie wyprowadzi tranzyt, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i kierowców.

Realizacja obwodnicy planowana jest w latach 2027-2029. Wykonane zostaną roboty drogowe, odwodnienie oraz zieleń drogowa. Powstaną także nowe obiekty inżynierskie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, kanały technologiczne oraz urządzenia ochrony środowiska. 

Źródło: gddkia.gov.pl

Więcej z KlodzkieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *