Konferencja prasowa starostów powiatów górskich w powiecie kłodzkim - KlodzkieInfo.pl

Konferencja prasowa starostów powiatów górskich w powiecie kłodzkim

Na konferencji, zwołanej przez Starostę Powiatu Kłodzkiego Macieja Awiżenia, pojawili się starostowie powiatów górskich. Rozmowy dotyczyły całkowitego braku dofinansowania tych powiatów.
fot. Facebook/ Starostwo Powiatowe w Kłodzku

W Starostwie Powiatowym w Kłodzku odbyła się konferencja, która została zwołana z inicjatywy Starosty Kłodzkiego Macieja Awiżenia. Tematem spotkania było przekazanie środków finansowych przez rząd dla gmin górskich z całkowitym pominięciem powiatów górskich.

Problem ten dotyczy wszystkich powiatów górskich. Więcej informacji na ten temat przeczytasz w poniższym artykule:

W konferencji w Kłodzku uczestniczyli starostowie powiatów położnych w obrębie makroregionów: Sudety Wschodnie, Sudety Zachodnie i Sudety Środkowe.

Dofinansowane gminy, ale dla powiatów brakuje pieniędzy

Brak przekazanych środków dla powiatów górskich przy przekazanych środkach dla gmin górskich jest nie do zrozumienia. Powiaty górskie tak samo, jak gminy górskie mają do zrealizowania zlecone zadania.

Powiaty w skład których wchodzą gminy, posiadają do utrzymania ogromną swoją infrastrukturę, która nie jest częścią tych gmin.

Powiaty nie maja możliwości przy takiej dysproporcji podziału pieniędzy na realizacje zadań, które m.in. dotyczą dróg, szkół, szpitali.

Wspólne stanowisko starostów powiatów górskich

W tej sytuacji pominięcia powiatów, starostowie przygotowali wspólne stanowisko skierowane do Premiera RP pod którym się podpisali:

  • Starosta Dzierżoniowski- Grzegorz Kosowski,
  • Starosta Kamiennogórski – Jarosław Gęborys
  • Starosta Karkonoski – Krzysztof Wiśniewski
  • Starosta Kłodzki – Maciej Awiżeń
  • Starosta Lubański-Walery Czarnecki
  • Starosta Wałbrzyski-Krzysztof Kwiatkowski
  • Starosta Ząbkowicki- Roman Fester

Konferencja nie miała na celu atakowania kogokolwiek, ale zwrócenie uwagi na problem oraz rozwiązanie go na linii Rząd-Samorząd.

Treść stanowiska:

Starostowie powiatów górskich położnych w obrębie makroregionów: Sudety Wschodnie, Sudety Zachodnie i Sudety Środkowe z aprobatą przyjęli wiadomość o podjęciu dnia 12 stycznia 2021 r. przez Radę Ministrów uchwały nr 6 zmieniającej uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. z 2021 r. poz. 26), której celem jest przeznaczenie 1 mld zł na rzecz gmin górskich na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi.

Wsparcie gmin górskich w trudnym obecnie czasie ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest istotnym czynnikiem pozwalającym na zminimalizowanie następstw ograniczenia prowadzenia przez podmioty prywatne niektórych przedmiotów działalności, w szczególności obejmujących szeroko rozumiane usługi turystyczne i hotelarskie.

Możliwość przeznaczenia powyższych środków na infrastrukturę turystyczną, czy też komunalną związaną z usługami turystycznymi z pewnością odniesie pozytywny skutek w rozwoju gmin górskich korzystających ze wsparcia.

Widząc pozytywne potencjalne skutki zapewnionego przez Radę Ministrów wsparcia, apelujemy o podjęcie przez Radę Ministrów uchwały nowelizującej w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego poprzez objęcie wsparciem finansowym także powiatów górskich, na terenie których leżą gminy opisane w wykazie gmin stanowiącym załącznik nr 7 do przedmiotowej uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. z 2020 r. poz. 662 z późn. zm.) w zakresie zakupów inwestycyjnych, inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi.

Wskazać należy, że jednostki samorządu terytorialnego są systemem naczyń połączonych, w związku z czym równomierność rozwoju pomiędzy tymi jednostkami stanowić będzie o wydajności rozwiązań stosowanych aktualnie w gminach górskich.

Powiaty górskie objęte wnioskowaną pomocą, staną się wydatnym wsparciem dla gmin przy realizacji inwestycji turystycznych w danym regionie, chociażby poprzez realizację spójnych założeń infrastrukturalnych, natomiast brak wsparcia dla powiatów spowoduje, że założenia turystyczne gmin górskich nie będą mogły stanowić całości dla regionu z uwagi na ograniczenia finansowe powiatów, które również odczuwają trudną sytuację spowodowaną epidemią spowodowaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Co więcej brak wsparcia spowoduje, że powiaty górskie nie będą mogły być partnerem dla gmin górskich przy realizacji inwestycji w oparciu o przyznaną pomoc finansową, a co spowoduje zauważalną dysproporcję pomiędzy infrastrukturą gminną i powiatową tak istotną dla powiatów górskich, które duży nacisk kładą na turystyczną promocję regionu.

Tym samym zmierzając do zrównoważonego rozwoju całego regionu, powiaty jako równorzędny partner inwestycyjny, poprzez uzyskane ze wsparcia środki, wspomogą w istotnym stopniu wysiłki na rzecz odbudowy po epidemii i dalszej poprawy funkcjonowania turystyki w regionach górskich.

Biorąc powyższe pod uwagę, wyrażamy nadzieję co do podjęcia przez Radę Ministrów stosownej uchwały prowadzącej do objęcia powiatów górskich wsparciem wynikającym z uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. z 2020 r. poz. 662 z późn. zm.) w zakresie zakupów inwestycyjnych, inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi.