Niesolidarne Duszniki - KlodzkieInfo.pl

Niesolidarne Duszniki

Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej wystosował do burmistrza Dusznik-Zdroju Piotra Lewandowskiego list, w którym wzywa go do solidarności z gminami zrzeszonymi w projekcie „Strategia Sudety 2030” w sprawie sprzeciwu na zbyt niskie środki unijne w ramach perspektywy 2021-2027 dla Dolnego Śląska. Lewandowski wycofał swój podpis z pisma samorządowców, w którym nie zgadzali się na mniejsze pieniądze dla regionu.
Niesolidarne Duszniki
fot. pixabay.com

Sprawa dotyczy funduszy unijnych

Sprawa dotyczy funduszy unijnych, które mają otrzymać samorządy Dolnego Śląska w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Zdaniem ekspertów będą znacznie niższe w przeliczeniu na mieszkańca niż w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Według projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, przedstawionego w styczniu br., subregiony sudeckie mogą liczyć na ok. 300 euro na mieszkańca.

Tymczasem będące na podobnym poziomie rozwoju regiony z województwa zachodniopomorskiego czy opolskiego otrzymają po 800 euro na mieszkańca a mieszkańcy wschodnich terenów Polski na 1000 euro wraz ze specjalnym Programem Operacyjnym Polska Wschodnia. Na znacznie wyższe finansowanie w przeliczeniu na mieszkańca mogą także liczyć bogatsze subregiony śląskie i mazowieckie, i to przy o połowę niższym wkładzie własnym niż w przypadku Dolnego Śląska.

Brak wsparcia to poważne zagrożenie

Brak odpowiedniego wsparcia na inwestycje to poważne zagrożenie dla i tak będących w nie najlepszej sytuacji samorządów z województwa dolnośląskiego. Profesorowie Przemysław Śleszyński (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk) i Jacek Szlachta (Szkołą Główna Handlowa) w opracowanych na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego raportach wskazali, że jeśli subregiony sudeckie nie otrzymają wsparcia unijnego w wysokości 800 euro na mieszkańca, mogą zostać dotknięte drastycznym regresem w rozwoju. Już teraz sporymi problemami, przed którymi stoją regiony jeleniogórski i wałbrzyski są PKB per capita, depopulacja, wykluczenie komunikacyjne, niskie nakłady przedsiębiorstw czy zanieczyszczenie powietrza.

Pozbawiają Dolny-Śląsk szans na rozwój

W celu poprawy tych niepokojących wskaźników powstała „Strategia Sudety 2030”, którą jednogłośnie przyjęło 107 samorządów, w tym Duszniki-Zdrój. Z pisma prezydenta Szełemeja do burmistrza Lewandowskiego wynika, że porozumienie 107 samorządów wystosowało pismo, w którym nie zgadzają się na dysproporcje dotyczące podziału środków unijnych na lata 2021-2027. Ku zaskoczeniu Romana Szełemeja, Piotr Lewandowski wycofał złożony przez siebie podpis pod listem kwestionującym niedostateczną wysokość środków przeznaczonych dla Dolnego Śląska. Prezydent Wałbrzycha wzywa burmistrza Dusznik-Zdroju do solidarności z pozostałymi, zwłaszcza biedniejszymi gminami, które przystąpiły do „Strategii Sudety 2030”. Przedstawiony przez rząd podział środków unijnych na lata 2021-2027 pozbawił Dolny Śląsk 387 mln euro, potrzebnych na rozwój regionu.

Trzeba wspomnieć, że w październiku 2020 r. Piotr Lewandowski, łączony z ministrem Michałem Dworczykiem (PiS), podpisał porozumienie programowe z rządzącą partią. „Strony porozumienia deklarują wolę działań mających na celu skuteczne aplikowanie i wykorzystanie zewnętrznych środków rządowych, wojewódzkich i europejskich na terenie Dusznik-Zdroju”.

– czytamy na profilu Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój.

Porozumienie to spotkało się z niesmakiem wśród wielu samorządowców zjednoczonych w „Strategii Sudety 2030”. Zarzucali oni Lewandowskiemu, że próbuje załatwić pieniądze tylnymi drzwiami. Ostro zareagowała poseł RP Monika Wielichowska (PO-KO), która zapytała czy PiS podział środków unijnych, rządowych i wojewódzkich uzależnia od porozumień podpisywanych z rządzącą partią a nie o merytoryczne wnioski, oceniane przez ekspertów. Zapowiedziała również, że w sprawie tej wystosuje zapytanie do premiera oraz Komisji Europejskiej.

⚠️ #PIS podział środków unijnych, rządowych i wojewódzkich dla samorządów uzależnia od podpisywania politycznych…

Posted by Monika Wielichowska on Saturday, October 17, 2020

List prezydenta Romana Szełemeja został skierowany do wiadomości Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, szefa KPRM Michała Dworczyka, Zarządu Województwa Dolnośląskiego, samorządów-sygnatariuszy „Strategii Sudety 2030”, Posłów IX Kadencji Sejmu RP z województwa dolnośląskiego oraz radnych Sejmiku Dolnośląskiego.

>