Powiatowa edukacja rozwija się dzięki dotacjom europejskim - KlodzkieInfo.pl

Powiatowa edukacja rozwija się dzięki dotacjom europejskim

Dofinansowanie zewnętrzne to ogromna szansa na rozwój placówek oświaty, ale przede wszystkim na rozwój uczniów oraz kadry pedagogicznej.
fot. Facebook/ Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Polska dołączyła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku i od tego czasu edukacja powiatowa sukcesywnie czerpie korzyści ze wspólnotowych dóbr. Przez te kilkanaście lat, dzięki licznym dofinansowaniom europejskim, szkoły i inne jednostki oświatowe zrealizowały wiele różnorodnych projektów. Efektem tych przedsięwzięć są m.in. nowoczesne pracownie zawodowe, innowacyjne metody nauczania i wspierania uczniów, wymiany rówieśnicze, kontakty z zagranicznymi szkołami.

Także placówki oświaty w powiecie kłodzkim aktywnie uczestniczyły w procesie pozyskiwania dotacji z zewnętrznych źródeł zarówno unijnych, jak i programów krajowych.

W roku szkolnym powiatowe placówki oświatowe realizują projekty na kwotę ponad 7,3 mln zł przy wkładzie własnym jedynie 15 tys. zł.

Środki zewnętrzne to ogromna szansa na remonty i modernizację placówek, rozwój kompetencji oraz urozmaicenie procesu nauczania dla uczniów, a także możliwość podnoszenia kwalifikacji przez kadrę pedagogiczną.

Pozyskane dofinansowanie dla szkół i jednostek oświatowych

  • ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU – pozyskane środki w kwocie 2 539 707 zł z następujących programów: Fachowcy na Lokalnym Rynku Pracy Plus dla Kształcenia Zawodowego, Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej. ERASMUS+
  • ZESPÓL SZKÓŁ SPECJALNYCH W NOWEJ RUDZIE – pozyskane środki w kwocie 1 205 130 zł z następujących programów: “Za życiem” prowadzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego
  • ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ – pozyskane środki w kwocie 1 139 717 zł z następujących programów: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego: EuroSkills 4; – EuroSkills 5; -„Together for a better Vet” Aktywna tablica
  • REGIONALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA W POLANICY- ZDROJU – pozyskane środki w kwocie 790 489 zł z następujących programów: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Aktywna tablica ERASMUS+ Akcja – Mobilność kadry edukacji szkolnej ERASMUS+ Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2
  • KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – pozyskane środki w kwocie 501 002 zł z następujących programów: Szkoły Sukcesu Zawodowego Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – pakiet multimedialny Aktywna tablica w 2020 roku Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych lub dotowanych przez JST
  • NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA – pozyskane środki w kwocie 437 342 zł z następujących programów: Razem dla Kształcenia Zawodowego w powiecie kłodzkim ERASMUS + Moja droga do aktywności zawodowej – z prowincji do Europy
  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W NOWEJ RUDZIE – pozyskane środki w kwocie 460 682 zł z następujących programów: „Aktywna Tablica” Budżet Obywatelski Erasmus +
  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KŁODZKU – pozyskane środki w kwocie 29 932 zł z następujących programów: Budżet Obywatelski Powiatu Kłodzkiego
  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KŁODZKU – pozyskane środki w kwocie 29 932 zł z następujących programów: Budżet Obywatelski Powiatu Kłodzkiego
  • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W DŁUGOPOLU – ZDROJU – pozyskane środki w kwocie 3 000 zł z następujących programów: Sport i rekreacja pomysłem na zdrowie – rozwijanie sportu wśród młodzieży niepełnosprawnej

STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU – WYDZIAŁ OŚWIATY – pozyskane środki w kwocie 242 707 zł z następujących programów: Zdalna Szkoła i Wsparcie Kształcenia Zawodowego

Więcej z KlodzkieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *