Powołania na stanowiska kierownicze w komisariatach powiatu kłodzkiego - KlodzkieInfo.pl

Powołania na stanowiska kierownicze w komisariatach powiatu kłodzkiego

Nominacje otrzymali: Nadkomisarz Paweł Przybycień, Starszy aspirant Grzegorz Kucfir oraz Aspirant sztabowy Przemysław Płaskoń.
fot. zabkowice-slaskie.policja.gov.pl

Wczoraj, 2 sierpnia, Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku podinspektor Rafał Siczek wręczył rozkazy o powołaniu na stanowiska kierownicze. Ceremonia obywała się w obecności Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku – podinspektora Piotra Graczyka. Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku i jego Zastępca pogratulowali mianowanym awansów i życzyli sukcesów w kierowaniu podległymi jednostkami Policji.

Nominacje wręczono: na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej – nadkomisarzowi Pawłowi Przybycieniowi, na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej – starszemu aspirantowi Grzegorzowi Kucfirowi, natomiast aspirantowi sztabowemu Przemysławowi Płaskoniowi na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju.

 Nadkomisarz Paweł Przybycień rozpoczął służbę w policji 1 sierpnia 1997 roku. Ukończył wydział Historyczno-Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego. Zajmował stanowiska w wydziałach prewencji, ruchu drogowego, a także wykonywał zadania asystenta ds. wykroczeń nieletnich i patologii. Kolejnym etapem w policyjnej karierze to dyżurny jednostki. Od 13 marca 2021 roku pełnił obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej.

Starszy aspirant Grzegorz Kucfir  ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania “Edukacja” we Wrocławiu. Karierę w policji rozpoczął od realizowania zadań w wydziale prewencji. Od 2009 roku związany był z pionem kryminalnym, gdzie zajmował stanowiska referenta, detektywa, a następnie kierownika Referatu Kryminalnego Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej. Od 1 maja 2021 roku sprawuje obowiązki Zastępy Komendanta Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej.

Aspirant sztabowy Przemysław Płaskoń jest absolwentem Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył kierunek pedagogika resocjalizacyjna. Ze służbą policyjną związany jest od 20 listopada 2000 roku. Również realizował zadania prewencyjne, a także kryminalne. Z dniem 1 maja 2012 roku został mianowany Dyżurnym Zespołu Dyżurnych w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku. Zadania Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju – w ramach powierzonych obowiązków – realizował od 15 kwietnia 2021 roku.

Więcej z KlodzkieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *