Rusza Powiatowy Konkurs "Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych" - KlodzkieInfo.pl

Rusza Powiatowy Konkurs “Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”

XVII edycja Powiatowego Konkursu Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych właśnie ruszyła. Wnioski można zgłaszać do 30 czerwca.
fot. Facebook/ Starostwo Powiatowe w Kłodzku

To już XVII edycja Powiatowego Konkursu Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych organizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Powiat w ramach własnego budżetu wyodrębniło środki finansowe w wysokości 47 tys. zł na wsparcie ważnych inicjatyw społeczności lokalnych.

Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie powiatu kłodzkiego. Dofinansowaniu będą podlegać projekty powstałe z inicjatywy mieszkańców obszarów wiejskich, obejmujące swoim zasięgiem miejscowości należące do gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich powiatu kłodzkiego.

Typy realizowanych przedsięwzięć, które mogą być zgłaszane do konkursu to m.in. obiekty infrastruktury o charakterze kulturalno-oświatowym, obiekty rekreacyjno-sportowe, obiekty użyteczności publicznej służące szeroko rozumianej społeczności oraz inne obiekty o otwartym charakterze.

  • Termin składania wniosków przez gminy do 30.06.2021 r.
  • Do 20.08.2021r. gminy zostaną poinformowane o wynikach konkursu.
  • W terminie do 31.10.2021r. uczestnicy zakwalifikowanych projektów zgłaszają wykonanie przedmiotowych zadań i przedkładają rozliczenie.
  • Ostateczne rozliczenie konkursu następuje do 30.11.2021r.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj.