VII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego - KlodzkieInfo.pl

VII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego omówiono m.in. kwestie założenia Przedszkola Specjalnego w Nowej Rudzie.
fot Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Na dzisiejszej, ostatniej, przedwakacyjnej Sesji Powiatu Kłodzkiego Radni podjęli kilka ważnych uchwał. Najważniejszymi tematami poruszonymi podczas spotkania było założenie Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie, a także bieżące funkcjonowanie oddziałów w Szpitalu ZOZ w Kłodzku. Omówiono także sprawozdanie finansowe za 2020 rok, Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.

Przedszkole Specjalne w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie

Podczas sesji przyjęto złożoną uchwałę w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Kłodzki, Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie. Zarząd Powiatu Kłodzkiego mając na uwadze rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz zaspokojenie lokalnych potrzeb rodziców dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym, podjął decyzję o przejęciu zadania gminy, czyli założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego.

Tę decyzję uzasadniała również działalność Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie. Właśnie do tej placówki uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnościami. Zespół realizuje tam edukację od I klasy szkoły podstawowej do szkoły przysposabiającej do pracy oraz prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci w wieku przedszkolnym do czasu podjęcia nauki w szkole.

W wyniku zawartego porozumienia z Gminą Miejską Nowa Ruda zostanie utworzone Przedszkole, które będzie funkcjonować od pierwszego września 2021 roku.

Szpital ZOZ w Kłodzku

Kolejnym tematem, który został szczegółowo omówiony była kwestia funkcjonowania oddziałów w Szpitalu ZOZ w Kłodzku. Po likwidacji przez wojewodę Oddziału Covidowego w szpitalu kłodzkim, Oddział Wewnętrzny prowadzony tymczasowo w Nowej Rudzie powrócił do Kłodzka.

Dyrektorka szpitala zapewniła, że mieszkańcy Nowej Rudy nie muszą się obawiać braku zapewnionej pomocy medycznej. Przeniesienie Oddziału Wewnętrznego na swoje miejsce w Kłodzku nie wpłynie na zapewnioną pomoc medyczną – nocną i świąteczną w szpitalu w Nowej Rudzie. Na terenie szpitala działają dwie karetki, karetka podstawowa, a także wyspecjalizowany personel medyczny.

Po przyjęciu sprawozdania, omówieniu kwestii działalności Zarządu między sesjami oraz informacji Starosty o wyjazdach i spotkaniach, interpelacjach i pytaniach radnych zamknięto VII sesję Rady Powiatu.

Kolejna sesja odbędzie się w sierpniu bieżącego roku.

Więcej z KlodzkieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *