W Kłodzku rusza kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków - KlodzkieInfo.pl

W Kłodzku rusza kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Ruszają kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Sprawdź, o czym warto pamiętać, aby uniknąć kary.
W Kłodzku rusza kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków /fot. Michał Piszko Burmistrz Miasta Kłodzka
W Kłodzku rusza kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków /fot. Michał Piszko Burmistrz Miasta Kłodzka

Posiadacze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków mogą spodziewać się kontroli swoich urządzeń. Sprawdź, co warto wiedzieć o kontrolach.

Zobacz też: Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Seniora w Kłodzkim Stowarzyszeniu Osób 60+ “Radość”

Ruszają kontrole szamb

W najbliższym czasie mieszkańcy Gminy Miejskiej Kłodzko mogą spodziewać się kontroli szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontrole będą przeprowadzane przez uprawninych pracowników Urzędu Miasta w Kłodzku.

Właściciele wyżej wskazanych urządzeń sanitarnych muszą pamiętać o tym, że każde takie urządzenie należy zgłosić do ścieków gminnej ewidencji. Ponadto, każde takie urządzenie wymaga systematycznej kontroli, dzięki której można zapobiec zanieczyszczeniu środowiska naturalnego.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać wyłącznie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Miasta Kłodzka.

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przyłączyć swoją nieruchomość do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, jeżeli taka sieć jeszcze nie powstała w danym rejonie – wyposażyć nieruchomość w szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków, dokumentować odbiór nieczystości.

Brak posiadania aktualnej umowy i dowodów potwierdzających opróżnianie szamba/przydomowej oczyszczalni ścieków z wymaganą częstotliwością jest wykroczeniem, za co grozi właścicielowi mandat karny lub skierowanie wobec niego wniosku do sądu o ukaranie karą grzywny do 5000 zł.

– informuje Michał Piszko, Burmistrz Kłodzka.

Więcej informacji na temat kontroli można sprawdzić tutaj:


Źródło: Facebook

Więcej z KlodzkieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *