Wypracowano wspólne stanowisko w sprawie budowy drogi ekspresowej S8 - KlodzkieInfo.pl

Wypracowano wspólne stanowisko w sprawie budowy drogi ekspresowej S8

Samorządowcy z powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego podjęli wspólną decyzję ws. budowy drogi ekspresowej S8, którą wysłali do dyrektora oddziału GDDKiA we Wrocławiu.
GDDKiA/ Michał Soroko

Ponad dwudziestu samorządowców z z powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego wpracowało wspólne stanowisko dotyczące budowy drogi ekspresowej S8 z Wrocławia do Kłodzka.

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że realizacja trasy znacząco wpłynie na rozwój gmin, powiatu, a także przedsiębiorstw tutaj funkcjonujących. Inwestycja pozwoli ominąć mniejsze miejscowości, co ma także zapewnić większe bezpieczeństwo komunikacyjne.

Wspólna decyzja samorządowców została wysłana do Pani Lidii Markowskiej – dyrektor oddziału GDDKiA we Wrocławiu.

Samorządy powiatu kłodzkiego oraz ząbkowickiego wyrażają duże zadowolenie z postępujących prac nad budową drogi ekspresowej S8 z Wrocławia do Kłodzka. Jednocześnie potwierdzamy swoje stanowisko, że priorytetem obecnego działania, powinno być jak najszybsze wykonanie drogi ekspresowej z Wrocławia przez Powiat Ząbkowicki do Kłodzka niezależnie od wyboru wariantu przebiegu. Modernizacja ww. połącznia komunikacyjnego jest warunkiem polepszenia bezpieczeństwa podróżujących oraz rozwoju naszego regionu i całego województwa.

Treść stanowiska

Droga ekspresowa S8 coraz bliżej

Wniosek o budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S8 trafił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska już 25 lutego 2021 roku. Wcześniej, bo 4 września 2020 roku, GDDKiA złożyła wniosek o budowę odcinka Łagiewniki – Wrocław Magnice. Kolejne podanie dotyczyło trasy Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki (odcinek środkowy).

Ostatni odcinek, Kłodzko – Ząbkowice Śląskie, podzielono na dwa etapy. Ma to związek z planowaną budową obwodnicy Złotego Stoku. Pierwszy fragment to Kłodzko – Bardo, a drugi to Bardo – Ząbkowice Śląskie. Realizacja planowana jest w I połowie 2021 roku.

Więcej na ten temat przeczytasz na portalu ZąbkowickieInfo:

Komentarz Starosty Powiatowego Macieja Awiżenia:

Priorytet jest jeden – S8 do Kłodzka!
Samorządowcy obu powiatów są zaniepokojeni treścią wypowiedzi prominentnych polityków oraz faktycznym podziałem (niepodzielnego dotychczas) odcinka projektowanej S8 Ząbkowice Śl. do Barda a nie do Kłodzka. Przypomnę, że GDDKiA złożyło wniosek o wydanie decyzji środowiskowej tylko do Barda! Co potwierdzało nieformalne informacje, że spory dotyczące przebiegu S8, mogą być pretekstem do przerwania budowy S8 na Bardzie. Samorządowcy obu powiatów nie zgadzają się z takim założeniem i wspólnie wskazują, że absolutnym priorytetem budowy ekspresówki jest, w pierwszym etapie, konieczność połączenia do Kłodzka. Walka o przebieg drogi nie może przysłaniać priorytetu połączenia stolicy naszego powiatu z Wrocławiem. Nie zamyka to jednak dyskusji nad szczegółowym przebiegiem S8. Mamy nadzieję, że potwierdzą się założenia GDDKiA, iż kolejny etap badań środowiskowych ma być połączony z oddziaływaniem obwodnicy Złotego Stoku i DK 46 na połączenia komunikacyjne i będzie realizowany w kolejnym etapie.

Więcej z KlodzkieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *