Historia Kłodzka. Co działo się na ziemi kłodzkiej po II wojnie światowej? - KlodzkieInfo.pl

Historia Kłodzka. Co działo się na ziemi kłodzkiej po II wojnie światowej?

Jak wyglądały losy Kłodzka po zakończeniu II wojny światowej? Przedstawiamy kolejną część historii ziemi kłodzkiej.
fot. F. B. Werner | wikipedia.org

9 maja 1945 roku Kłodzko wyzwoliły oddziały 59. Armii I Frontu Ukraińskiego. Według ustaleń z aliantami, już na początku czerwca władzę w miejscowości przejęła administracja polska, pomimo roszczeń terytorialnych ze strony Czechosłowacji, motywowanych historycznie.

Zobacz też: Historia Kłodzka. Co działo się na ziemi kłodzkiej do XVII wieku?

Latem 1945 roku na ziemię kłodzką dotarli pierwsi repatrianci z Kresów Wschodnich. Tego roku rozpoczęła się także akcja wysiedlenia Niemców, która zakończyła się w sierpniu 2 lata później. Kłodzko zaczęło się na nowo rozwijać w 1947 roku. Wtedy działalność rozpoczął teatr dramatyczny, orkiestra, powstało Towarzystwo Ziemi Kłodzkiej, które zaczęło wydawać Roczniki Kłodzkie. Od 1961 roku odbywały się coroczne zjazdy poetów i krytyków literackich z okazji odbywających się Kłodzkich Wiosen Poetyckich.

W latach 50. XX wieku, w obawie przed zawaleniem się zabytkowych kamienic na starówce, zlecono Akademii Hutniczo Górniczej z Krakowa wykonanie projektu zabezpieczającej budynki. W latach 60. XX wieku ruszyła rozbudowa budownictwa mieszkaniowego w wielu lokalizacjach na terenie i obrzeżach miasta.

W pierwszej połowie lat 80. wybudowano obwodnicę, dzięki której układ komunikacyjny został znacznie zmodernizowany. W nocy 7/8 lipca 1997 w wyniku powodzi tysiąclecia, Kłodzko zostało zalane. Wysokość poziomu wody Nysy Kłodzkiej wynosiła wówczas 8,71 metra. Powódź spustoszyła duży obszar miejscowości. W kolejnych latach starano się odbudować miasto po zniszczeniach dokonanych przez klęskę żywiołową.

Zobacz też: Historia Kłodzka. Jak wyglądały dzieje miasta do II wojny światowej?

Źródło: Media

Więcej z KlodzkieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *