Dentobus przyjedzie do Lądka-Zdroju - KlodzkieInfo.pl

Dentobus przyjedzie do Lądka-Zdroju

Wczesna diagnoza zębów i dziąseł pozwala na szybkie i bezbolesne leczenie. Wizyta w dentobusie ułatwi podjęcie działań profilaktycznych.
ladek.pl

W grudniu 2021 roku gmina Lądek-Zdrój zawarła porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia. Program finansowany jest w ramach środków publicznych, na mocy odrębnego porozumienia z Dolnośląskim Oddziałem NFZ – firmą DirectMedic sp. z o.o.

Dentobus, czyli mobilny gabinet dentystyczny odwiedzi gminne szkoły i przedszkola. Harmonogramy przeglądów dentystycznych będą uzgadniane z dyrektorami placówek edukacyjnych.

Wzięcie udziału w programie jest dobrowolne. Lekarz, po zbadaniu stanu uzębienia i błon śluzowych, określi na diagramie potrzeby leczenia zachowawczego, oceni wady zgryzu i wskaże ewentualne potrzeby konsultacji specjalistycznych. Wizyta będzie bezpłatna i bezpieczna.

Źródło: ladek.pl

Więcej z KlodzkieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *