Gmina Kłodzko. Podwyżka cen za wywóz śmieci - KlodzkieInfo.pl

Gmina Kłodzko. Podwyżka cen za wywóz śmieci

Od Nowego Roku mieszkańcy Gminy Kłodzko będą musieli zapłacić więcej za wywóz śmieci. Jaka to będzie kwota?
fot. pixabay

W 2022 roku mieszkańcy Gminy Kłodzko będą musieli zapłacić więcej za wywóz śmieci. Głównym powodem jest wzrost ceny za usługi związane z odbiorem i zagospodarowanie odpadów. Mieszkańcy wytwarzają również większą ilość śmieci, co powoduje wzrost oczekiwań co do częstotliwości wywozu odpadu. Gmina jednak poinformowała, że przetarg wygrała najtańsza firma.

Cena wywozu śmieci w 2022 roku

1) 32 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w ramach każdego gospodarstwa domowego, jeżeli właściciel wypełnia obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny.

2) 30 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, dla właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami jednorodzinnymi kompostującymi odpady biodegradowalne w kompostownikach przydomowych.

3) 190 zł roczna stawka ryczałtowa w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Warto pamiętać, że segregacja śmieci jest obowiązkowa. Jeśli właściciel nieruchomości nie zbiera odpadów w sposób selektywny, będzie musiał zapłacić dwukrotność stawki od osoby.

Źródło: Gmina Kłodzko

Więcej z KlodzkieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *