Plany były inne. Stacja kolejowa Kłodzko Miasto miała wyglądać inaczej - KlodzkieInfo.pl

Plany były inne. Stacja kolejowa Kłodzko Miasto miała wyglądać inaczej

Po otwarciu stacji kolejowej Miasto Kłodzko, podróżujący dopatrzyli się braku podstawowego wyposażenia na nowo powstałej stacji. Brak toalet oraz kasy biletowej to nie jedyny problem. Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń skierował zapytanie do Prezesa PKP S.A.
fot. pixabay.com

W Kłodzku powstała nowa stacja kolejowa Kłodzko Miasto. Za inwestycję odpowiedzialne było PKP PLK, a całość wyniosła 70 mln zł. Zgodnie z założeniami planu, perony miały zostać wyposażone w wiele udogodnień, jednak podróżujący dopatrzyli się wielu braków… m.in. toalet czy kas biletowych.

Zapytanie Starosty

Po dyskusji wywołanej przez internautów, Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń 22 lutego skierował zapytanie do Krzysztofa Mamińskiego, Prezesa Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. Starosta ubolewa nad inwestycją, w której zabrakło podstawowego wyposażenia stacji: toalet, kasy biletowej oraz poczekalni. Uzasadnił swoją wypowiedź tym, że stacja kolejowa jest wizytówką miasta oraz jednym z najważniejszych obiektów obsługi ruchu pasażerskiego powiatu kłodzkiego.

Ponadto pragnę podkreślić, że stacja położona jest w mieście powiatowym, stanowiącym centrum gospodarcze i administracyjne regionu, stanowi główny węzeł komunikacji zbiorowej i obsługi ruchu turystycznego.

Możemy przeczytać w zapytaniu starosty

Niedopuszczalne jest także to, że podróżujący muszą stać pod wiatą, która nie jest w żaden sposób osłonięta, a warunki atmosferyczne nie są sprzyjające. Podróżni, oczekujący na przyjazd pociągu, narażeni są na wszelkie anomalia pogodowe. Brakuje także ogrzewanej/klimatyzowanej poczekalni, która rozwiązałaby problem wiat, znajdujących się na peronie.

W związku z planowaną budową Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, starosta odniósł się do listu intencyjnego, który podpisano 22 października 2015 r. pomiędzy Powiatem Kłodzkim, Gminą Miejską Kłodzko, Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A., a Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. Zaznaczył swoją chęć współpracy w kontekście listu intencyjnego oraz zapytał, czy PKP S.A. nadal jest zainteresowane współpracą.

Starosta czeka na odpowiedź PKP S.A.

Więcej z KlodzkieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *