Transparentność budżetu Miasta Kłodzko - KlodzkieInfo.pl

Transparentność budżetu Miasta Kłodzko

Przejrzystość finansowa miasta jest bardzo ważna dla mieszkańców. Mogą oni zobaczyć, w co magistrat inwestuje budżet miasta. Zobacz, jak rozkładają się kwoty oraz sprawdź, jakby wyglądał budżet, gdyby miasto miało do rozdysponowania tylko złotówkę.
fot. wikipedia.pl/ Jacek Halicki

Finanse samorządów odczuwają skutki pandemii

W obliczu trwającej pandemii przygotowanie budżetów samorządów jest dla nich wielkim wyzwaniem. Lokalne gospodarki a co za tym idzie lokalne budżety odczuły i będą jeszcze przez jakiś czas odczuwać skutki epidemii i zastoju w gospodarce. Trzeba zaznaczyć, że niższe są na przykład dochody samorządowych budżetów w całej Polsce z podatku dochodowego od osób fizycznych, czy ze sprzedaży mienia. Stan epidemii wciąż trwa i na dobrą sprawę nie wiadomo, jakie będą ostateczne jej skutki.

Tym bardziej ważne jest to, żeby lokalną społeczność informować nie tylko o tym, jaka jest bieżąca sytuacja, ale też o tym, jaki jest stan samorządowych finansów. I tak burmistrz Miasta Kłodzko Michał Piszko udostępnił na swoim profilu w mediach społecznościowych infografikę, która w przejrzysty i transparentny sposób pokazuje wydatki miasta. Mieszkańcy, w ten sposób mogą zobaczyć, na co miasto wydaje pieniądze oraz co pochłania najwięcej środków.

Zastanawiali się Państwo, jak zbudowany jest budżet miasta? Jak wyglądają wydatki Kłodzka – co pochłania najwięcej środków? A jeśli wpływy z Państwa podatków (bez subwencji, itp.) wynosiłby jedynie 1 zł, to jak wyglądałby podział tych środków?

Pisze burmistrz Michał Piszko prezentując wydatki miasta planowane w 2021 roku.

Na co najwięcej wydaje Kłodzko?

Z załączonej grafiki możemy się przekonać nie tylko jak będą się kształtować łącznie wydatki miasta w 2021, ale także na co jest przeznaczana proporcjonalnie każda złotówka z budżetu.
I tak łączne wydatki Miasta Kłodzko na rok 2021 będą wynosić 142 988 895 zł. Z budżetu przeznaczono pieniądze na:

– opiekę wychowawczą i opiekę zdrowia (997 000 zł)
– obsługę długu (1 331 667 zł)
– oświatę i wychowanie (42 511 572 zł)
– pomoc społeczną (39 986 801 zł)
– sport i turystykę (5 429 183 zł)
– gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (19 352 348 zł)
– transport i łączność (4 997 522 zł)
– administrację publiczną (9 825 409 zł)
– kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (8 675 767 zł)
– politykę mieszkaniową (6 951 700 zł)
– bezpieczeństwo publiczne (1 276 440 zł)

Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na oświatę i wychowanie. Miasto inwestuje w ten sposób w rozwój młodych i edukację. Pieniądze pójdą m.in. na bieżące utrzymanie szkół podstawowych i przedszkoli, remonty i modernizację, dotacje dla placówek niepublicznych oraz utrzymanie żłobków.

Na pomoc społeczną przeznaczono 39 986 801 zł. Kwota obejmuje dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie jadłodajni oraz noclegowni.

Miasto dużą kwotę dało także na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Dzięki środkom z budżetu możliwa będzie modernizacja miejsc wypoczynku i rekreacji.

Szczegółowe dane poniżej:

Budżet Kłodzka 2021 (fot. https://www.facebook.com/Michal.Piszko.Burmistrz.Miasta.Klodzko/)

Obciążeniem dla budżetu będzie odszkodowanie dla właściciela młyna

Burmistrz Piszko przypomina także w swoim wpisie, że ogromnym obciążeniem budżetu będzie sprawa z 2010 roku, kiedy burmistrzem Kłodzka był Bogusław Szpytma.

Dzisiaj (w piątek 19 red.) powinniśmy usłyszeć wyrok w sprawie kłodzkiego młyna (termin ogłoszenia był już kilka razy przekładany). Przypominam, że sprawa dotyczy działań w 2010 r. (burmistrzem Kłodzka był Bogusław Szpytma, obecny wicewojewoda). Wtedy to przeprowadzono prace na ul. Zofii Stryjeńskiej, które miały doprowadzić do tego, że znajdujący się tam młyn przestał funkcjonować. W 2014 r. właściciel młyna złożył pozew przeciwko Gminie Miejskiej Kłodzko. Sąd I instancji przyznał rację przedsiębiorcy i wydał wyrok nakazujący wypłatę przedsiębiorcy 11,6 miliona złotych…

Do sprawy odszkodowania będziemy się jeszcze odnosić w kolejnych artykułach.

Pełna jawność wydatków z budżetu miasta jest ważna nie tylko dlatego, że pokazuje na co samorząd wydaje pieniądze pochodzące przecież z podatków mieszkańców, ale także dlatego, że w prosty sposób pozwala się do tych wydatków odnieść. Przejrzystość władzy, podejmowanych przez nią decyzji i wydatków tworzy przecież także społeczeństwo obywatelskie i wspólnotę.

Więcej z KlodzkieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *