Budynek Starostwa z poprawioną dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami - KlodzkieInfo.pl

Budynek Starostwa z poprawioną dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami

Starostwo Powiatowe w Kłodzku teraz jest jeszcze bardziej przystępne dla osób z niepełnosprawnościami. Wprowadzono liczne udogodnienia, m.in. ścieżki kierunkowe, tyfloplany i toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
Powiat Kłodzki poprawił dostępność budynku starostwa dla osób z niepełnosprawnościami /fot. Starostwo Powiatowe w Kłodzku (facebook)
Powiat Kłodzki poprawił dostępność budynku starostwa dla osób z niepełnosprawnościami /fot. Starostwo Powiatowe w Kłodzku (facebook)

Starostwo Powiatowe w Kłodzku regularnie modernizuje budynek tak, aby łatwo było się w nim poruszać każdemu – w tym osobom z niepełnosprawnościami, seniorom i ludziom o ogranicznej sprawności ruchowej.

Zobacz też: “Lawendowy pokój” – placówka wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami

Powiat Kłodzki przystąpił do projektu “Dostępny samorząd – granty”, który był realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, czyli przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami.

Zmiany w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku

Starostwo w ramach projektu otrzymało grant w kwocie 71 507,80 złotych. Realizację zadań rozpoczęto 15 listopada, a zakończono 31 grudnia 2022 roku. W ramach projektu wprowadzono zmiany nie tylko w budynku Starostwa, ale również poza nim:

1. Oznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami – ułatwi to dojazd i zaparkowanie pojazdu w najbliższym sąsiedztwie starostwa.

2. Zamontowano przy głównym wejściu do budynku system TOTUPOINT pozwalający osobie z niepełnosprawnością wzrokową (posiadającą w telefonie darmową aplikację Totupoint) na zlokalizowanie budynku jak również zorientowanie się w rozmieszczeniu pomieszczeń , głównie pomieszczenia Biura Obsługi Klienta.

3. W punkcie podawczym na parterze zamontowano Pętlę indukcyjną stanowiskową. Dostępna jest również w budynku Pętla indukcyjna przenośna, wykorzystywana zależnie od potrzeb.

Pętle indykacyjne pozwalają na redukcję szumu oraz hałasu tak aby osoba słabosłysząca miała lepszy komfort słyszenia rozmowy z urzędnikiem.

4. Na każdym piętrze umieszczono TYFLOPLANY, które pozwalają na zorientowanie się w położeniu pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.

5. Na parterze zamontowano w podłogach ścieżki kierunkowe i pola uwagi dla osób niewidomych używających lasek, co ułatwi poruszanie się w budynku.

6. Na lepsze zorientowanie się w przestrzeni starostwa osobie z niepełnosprawnością wzrokową zamontowano nakładki na poręcze oraz oznakowano tabliczki przydrzwiowe w języku Braille’a.

7. Na drugim piętrze po obu stronach klatek schodowych zamontowano materace ewakuacyjne pozwalające na szybką i bezpieczną ewakuację osób , szczególnie z niepełnosprawnościami, które mają problem z poruszaniem się.

8. Na każdej kondygnacji (parter, pierwsze i drugie piętro) znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, w których dostępne są zestawy alarmowo – przywoławcze, pozwalające na wezwanie pomocy. Dodatkowo w toalecie na parterze znajduje się przewijak dla małych dzieci.

9. W Biurze Obsługi Klienta dostępne są ramki do podpisu ułatwiające podpisywanie dokumentów osobom ze szczególnymi potrzebami.

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Więcej z KlodzkieInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *