Powiatowe banery informacyjne zniszczone przez wandali - KlodzkieInfo.pl

Powiatowe banery informacyjne zniszczone przez wandali

Przy drogach powiatowych stanęły banery informacyjne, które miały powiadomić mieszkańców o pomijaniu powiatu kłodzkiego w programach rządowych. Nie wszystkim się to spodobało.
Powiatowe banery informacyjne zniszczone przez wandali
Powiatowe banery informacyjne zniszczone przez wandali /fot. Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Kilka dni temu przy drogach powiatowych na terenie powiatu kłodzkiego pojawiły się banery. Stanęły w konkretnych miejscach z inicjatywy Starostwa Powiatowego, które postanowiło poinformować mieszkańców, dlaczego nie ma pieniędzy na kolejne remonty.

Ta droga powiatowa w Długopolu Górnym miała być wyremontowana. Rząd nie dał 1,9 mln zł z rządowego programu Polski Ład, a podatki od mieszkańców powiatu kłodzkiego pobrał!

– tak brzmiał napis na jednym z nich.

Inne banery miały zmienione nazwy miejscowości i kwoty, a każdy z nich dotyczył innej inwestycji, na które powiat kłodzki składał wnioski w kolejnych edycjach Polskiego Ładu, a na które nie otrzymał pieniędzy. Banery zostały postawione w celu czysto informacyjnym – aby każdy mieszkaniec powiatu zdawał sobie sprawę, że powiat kłodzki próbował uzyskać dofinansowanie od państwa, jednak go nie otrzymał.

Banery zostały zdemolowane

Niestety, takie rozwiązanie nie spodobało się wszystkim mieszkańcom. Trzy banery zostały już zniszczone. O sprawie poinformowało Starostwo Powiatowe w Kłodzku.

Przypominamy, że powiat to nie tylko gminy wiejskie i gminy miejskie, które otrzymują środki na swoje inwestycje, ale powiat to też odrębny szczebel samorządowy – osobna administracja terytorialna – jako urząd (starostwo powiatowe), który ma osobne zadania do wykonania i zarządza ogromnymi zasobami oraz odpowiada za nie, jak: drogi – aż 700km, szkoły, domy pomocy społecznej, domy dziecka, ZOZ Kłodzko, PKS w Kłodzku S.A. w Restrukturyzacji, Zarząd Dróg Powiatowych, oraz POWIAT to wiele innych pozostałych jednostek mu podległych.

Powiat w takim sensie (jako samorząd), jest stale pomijany w programach rządowych pomimo prawidłowego składania wniosków o dofinasowanie ważnych inwestycji dla mieszkańców powiatu o czym chcemy Państwa informować.

Starostwo Powiatowe w Kłodzku