Duszniki bez pucharu - KlodzkieInfo.pl

Duszniki bez pucharu

Planowane na 8-9 stycznia 2022 zawody Pucharu IBU zostały przeniesione z Dusznik do słowackiego Osrblie. Powód – zmiana właściciela obiektu Tauron Duszniki Arena i brak licencji B, uprawniającej do organizacji imprezy tej rangi.

Puchar IBU to zaplecze zawodów Pucharu Świata. Aby impreza mogła się odbyć na danym
obiekcie sportowym, musi on posiadać licencję B, przyznawaną przez Międzynarodową Unię
Biathlonu IBU. Dusznicki obiekt taką posiadał a zrealizowana na przełomie 2016 i 2017 r.
modernizacja miała pozwolić Dusznikom otrzymać licencję A, wymaganą do organizacji Pucharu Świata.

Prace pochłonęły niemal 20 mln zł, z czego ok. 10 mln zł to dotacje z Ministerstwa Sportu a ok. 4 mln środków dołożył Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Licencji A nie udało się jednak uzyskać a obiekt we wrześniu br. został sprzedany Skarbowi Państwa pod ósmy w kraju Centralny Ośrodek Szkoleniowy, podlegający bezpośrednio Ministerstwu Sportu. IBU zaproponowała Dusznikom organizację zawodów Pucharu IBU w styczniu 2022 r.

Nad tym tematem pochylił się m.in. Zarząd Polskiego Związku Biathlonu (10.09.2021 r.), który zastanawiał się nad rezygnacją z zawodów. Argumentem były problemy związane z komitetem organizacyjnym, a właściwie jego brakiem, po stronie Dusznik. Sporna pozostawała również nie tyle licencja A, co licencja B – choć związany z Michałem Dworczykiem burmistrz Dusznik Piotr Lewandowski zapewniał Polski Związek Biathlonu, że Tauron Duszniki Arena posiada licencję B, ta niestety wygasła i nie została odnowiona.

Na dziś w Dusznikach nie można organizować żadnej imprezy międzynarodowej firmowanej przez IBU. COS przejmie obiekt w grudniu 2021 r. i czekać go będzie m.in. sprawa certyfikacji. Tym samym władzom miasta nie tylko nie udało się otrzymać licencji A, ale również utrzymać licencji B. 

Rząd za 45 mln zł kupił od Dusznik nie tylko Tauron Duszniki Arenę, ale również tor wrotkarski, budynek domu kultury i jedyną w mieście halę sportową. W planach, opiewających na kwotę niemal 0,5 mld zł znalazły się m.in. budowa toru bobslejowego, hali lodowej do short tracka i curlingu, tunel śnieżny z całorocznymi trasami narciarskimi o długości ok. 2 km oraz pełnowymiarową krytą pływalnię.