Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu kłodzkiego - KlodzkieInfo.pl

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu kłodzkiego

Każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady, może skorzystać z darmowej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Sprawdź, które punkty świadczą darmową pomoc.

Od początku 2019 roku każdy obywatel ma prawo skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego. Do końca 2018 roku z tego przywileju mogli skorzystać, na drodze przedsądowej:

  • młodzież do 26. roku życia,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • osoby, które ukończyły 65 rok życia,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
  • kobiety w ciąży.

Punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną na terenie powiatu kłodzkiego

Mieszkańcy powiatu kłodzkiego mogą zgłosić się do sześciu punktów, które świadczą usługi nieodpłatnej pomocy prawnej. Są to:

bip.powiat.klodzko.pl

W celu skorzystania z porady możesz skontaktować się telefonicznie z pracownikiem starostwa powiatowego lub złożyć wniosek przez formularz internetowy na stronie https://np.ms.gov.pl.

Doradca udzieli ci niezbędnych informacji oraz sporządzi projekt potrzebnego pisma w sprawach, które nie toczą się przed sądem. Jeśli jednak sprawa już weszła na drogę sądową to napisze dla ciebie projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.